Een hospitalisatie...

De hospitalisatieafdeling Medische Nierziekten en Transplantatie bevindt zich in kliniekgebouw 12 - 8ste verdieping. Een gespecialiseerd team is er aanwezig om patiënten een kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden : de artsen om de patiënten de beste medische behandeling te verzekeren, de hoofdverpleegkundige met haar dynamisch en gemotiveerd team om de patiënten de beste verpleegkundige zorgen aan te bieden. Logistieke medewerkers staan de verpleegkundigen bij om die zorg te helpen lenigen. Bij opname wordt de patiënt onthaald en begeleid naar de kamer door de secretaresse die eveneens de administratie in het kader van de onderzoeken ter harte neemt. Een onderhoudsploeg zorgt ervoor dat alle kamers en de afdeling er steeds netjes bijliggen.

Er is dagelijks patiëntenronde van de zaalarts en iemand van de vaste stafleden samen met de verpleegkundige, en tweemaal per week is er een “grote zaalronde” samen met het diensthoofd Professor Vanholder, alle vaste stafleden, en de assistenten. Op deze “grote zaalronde” worden alle patiënten uitgebreid besproken, en wordt de planning en besluitvorming voor de komende dagen overlegd.

Onze afdeling is ook een transplantatieafdeling en wij zijn bijzonder fier op onze medische en verpleegkundige opvolging van de getransplanteerde patiënten, zij worden op een heel deskundige wijze voorbereid voor een leven met een nieuw orgaan.

De hospitalisatiedienst werkt nauw samen met de hemodialyseafdeling en de polikliniek - thuisdialyse. Er is dagelijks overleg, wekelijks medische stafvergadering en wekelijks multidisciplinair overleg. Het multidisciplinair overleg is een interactieve bespreking van de verschillende zorgverstrekkers tijdens opname als van ambulante zorg, zijnde: de zaalarts, de verpleegkundige, de sociale verpleegkundige, hoofdverpleegkundige van de polikliniek - thuisdialyse, adjunct hoofdverpleegkundige van de hemodialyse, kinesiste, psycholoog en de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Alle invalshoeken worden hier belicht met het oog op een optimale behandeling en verzorging en een goede ontslagvoorbereiding.

Patiënt en/of zijn familie en naasten hebben dagelijks de mogelijkheid om informatie in te winnen bij de zaalarts.

Het hele team samen zorgt ervoor dat het ziekenhuisverblijf in de beste omstandigheden verloopt.