Behandelingen transplantatie

De meeste mensen verblijven voor de transplantatie een tijdje op een wachtlijst. De wachttijd kan lang duren, en wordt door een aantal patiënten ervaren als “spannend” en ook wel wat beperkend. Immers, het bevrijdende telefoontje kan op elk moment van de dag en de nacht komen. Alle hoop en verwachting kan geprojecteerd worden op het GSM-toestel.

Eens u het telefoontje hebt gekregen, komt alles in een stroomversnelling. Alle zaken die u zijn uitgelegd in uw pretransplantatie consultaties bij de arts en transplantatiecoördinator ervaart u nu aan den lijve.

Direct na de ingreep ervaren vele mensen hoop, gekoppeld aan een gevoel van angst. Die angst gaat over het al dan niet “aanslaan” van de getransplanteerde nier. Die hoop en onrust leven misschien ook bij uw partner en familie. Het is belangrijk dat u de nodige vragen stelt aan uw behandelende arts, zodat u op de hoogte blijft van de evolutie van de getransplanteerde nier.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis moeten alle contacten een tijd lang heel steriel verlopen. Dit kan betekenen dat u een aantal dagen uw kinderen of kleinkinderen niet zal kunnen zien.

Er zal gedurende deze – relatief korte – periode een veelheid aan medische informatie aan u gegeven worden, die direct verband houdt met de ingreep en de zorg. Als psychosociaal team willen wij voor u en uw familie vooral een luisterend oor bieden.