Wie doet wat?

Al onze artsen worden in alle aspecten van de medische nierziekten gespecialiseerd. Hiernaast zijn bepaalde van onze artsen gespecialiseerd in een bepaalde behandelvorm - of pathologie. Dit is noodzakelijk omdat het domein van nierziekten zeer uitgebreid is (nierziekten, nierfunctievervangedne tehrapieën, transplantatie, immunologie, infectieziekten..). De “deelspecialist” volgt alle nieuwste bevindingen in zijn specifiek domein, en zorgt voor het opstellen van “routineschema’s” die de andere collega’s kunnen volgen bij de behandeling van hun patiënten. In principe wordt u dus gevolgd door één vaste arts, maar het kan gebeuren dat deze u voor een specifiek advies doorverwijst naar iemand die zich specifiek met een bepaald deeldomein van nierziekten bezig houdt.

Verder worden al uw medische gegevens bijgehouden in een elektronisch (geinformatiseerd) dossier, zodat elke arts van onze afdeling in geval van nood uw dossier kan bestuderen en aangepaste maatregelen nemen. Bovendien is er tussen de artsen onderling vaak overleg, niet alleen over behandelingsschema’s maar ook over individuele patiënten.  Op deze manier proberen we een goede combinatie te maken van gepersonaliseerde opvolging (steeds dezelfde vertrouwde arts die u volgt), up-to-date kennis (deelspecialisten) en 24/24 uur beschikbaarheid van zorgen.