Nieuws pagina

CHRONISCH ZIEK EN TOCH GOED LEVEN - DE KRACHT VAN SAMENWERKING

DONDERDAG 21 MAART 2019


UZ GENT, CONFERENTIEZAAL REVALIDATIECENTRUM, INGANG 40, C. HEYMANSLAAN 10, 9000 GENT

programma en inschrijven

PROGRAMMA


18.30 uur Verwelkoming
18.45 uur Aanpak van diabetes en nierlijden in 2020: twee vliegen in één klap - Prof. dr. Marijn Speeckaert, staflid Nefrologie
19.15 uur De impact van een chronische ziekte - Prof. dr. Carine Poppe, psycholoog transplantatiecentrum Nefrologie
19.45 uur European Kidney Health Alliance (EKHA) - patiënten, artsen en verplegenden: samen sterk - Prof. em. dr. Raymond Vanholder, Nefrologie
20.15 uur Het resultaat van een genetisch onderzoek, wat verder nu? - Dr. Jill Vanmassenhove, staflid Nefrologie
Mogelijkheid voor vragen en discussie.
21 uur Receptie

DONDERDAG 21 MAART 2019
UZ GENT, CONFERENTIEZAAL REVALIDATIECENTRUM, INGANG 40, C. HEYMANSLAAN 10, 9000 GENT
GELIEVE UW AANWEZIGHEID TE BEVESTIGEN VÓÓR 14 MAART 2019
Via e-mail: vzw.nierpatienten.uzg@gmail.com of chantal.bergen@uzgent.be
Telefonisch: 09 332 46 13 (Kathleen) of 09 332 45 22 (Chantal)

POSTER: Affiche_Infoavond_voor_nierpatienten_en_hun_familie_21-03-2019.pdf

Terug naar overzicht.


Presentaties patiëntenacademie 27/03/2018

De presentaties van prof. Beele, mevr. Bosschaert, mevr. Deprez en mevr. Cannaert vindt u hier

Presentatie prof. Beele klik hier
Presentatie mevr. Bosschaert klik hier
Presentatie mevr. Deprez klik hier
Presentatie mevr. Cannaert klik hier

Terug naar overzicht.


Forum stopgezet; vragen kan u mailen naar allesovernieren@ugent.be of via facebook

Terug naar overzicht.


Sta je op de wachtlijst voor transplantatie en ga je naar het buitenland?

Verwittig tijdig de transplantcoördinator!!

vakantietransplantlijst.pdf

Terug naar overzicht.


samenwerking huisarts-patient-nierspecialist essentieel bij chronisch nierlijden

VRAAG UW HUISARTS OF U OOK VOOR EEN DERGELIJK ZORGTRAJECT IN AANMERKING KOMT!

Chronische nierinsufficientie is een sluipende ziekte, die heel lang zonder symptomen kan verlopen. Een tijdig opsporen is belangrijk, omdat heel wat effectieve preventieve maatregelen kunnen genomen worden in het beginstadium van de ziekte. Dit “opsporen” (ook wel screening genaamd) is een opdracht bij uitstek voor de huisarts, die door een eenvoudig bloed en urine onderzoek de ziekte op het spoor kan komen. Eens de diagnose “chronische nierziekte” gesteld is, moet gezocht worden naar onderliggende oorzaken, en moet een behandelingsschema worden opgesteld. Dit is een zaak voor de spcfialist (de nefroloog) en zijn team, gezien het hier meestal om complexe en soms zeldzame ziektebeelden gaat. Verder is het belangrijk dat de patient wordt geinformeerd over zijn ziekte en zijn behandeling. Dergelijke informatie sessiesworden georganiseerd in “multidisciplinaire” teams. In zo een teap werken verschillende mensen (nefroloog, verpleegkundige, dietiste, sociaal werker, psycholoog..) samen om het meest ideale beleid voor elke patient op punt te stellen. Er wordt door dit team een “behandelplan” vooropgesteld, waarmee uw huisarts samen met u dan weer aan de slag kan. Enkele malen per jaar zal uw toestand dan worden geherevalueerd door de nefroloog en het multidisciplinaire team.
Naast een betere verzorging (en dus een langere bescherming van uw nieren) krijgt u ook een financiele bonus: u krijgt nameijk een verhoogde terugbetaling voor uw bezoeken bij de huisarts en bi de specialist, en tweemaal per jaar voor een afspraak met de dietiste. 

Terug naar overzicht.