Risicofactoren en alarmsignalen van nierziekte

De belangrijkste risicofactoren voor aanwezigheid van chronisch nierlijden zijn: aanwezigheid van hoge bloeddruk, aanwezigheid van eiwit in de urine, suikerziekte, hart en vaatziekten, en de aanwezigheid van mensen in de familie die een nierziekte hebben.

Verder zijn de klassieke risicofactoren die ook het risico voor hart en vaatziekten verhogen van toepassing voor chronisch nierlijden: roken en te hoge cholesterol.

Mensen die veel gebruik maken van pijnstillers of ontstekingsremmers hebben ook een verhoogd risico op nierlijden.