De Nierkrant

Nierkrant oktober 2018

Nierkrant_-_editie_september_2018_15102018.pub.pdf

Terug naar overzicht

Nierkrant april 2018

Nierkrant_-_editie_maart_2018_16042018_compressed.pdf

Terug naar overzicht

De Nierkrant: maart 2017

Nierkrant_-_editie_maart_2017_09_03_2017.pdf

Terug naar overzicht

Diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht belangrijke risicofactoren voor nierproblemen

Diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht belangrijke risicofactoren voor nierproblemen
Naar aanleiding van de Wereldnierendag vroegen de nierspecialisten van het Universitair Ziekenhuis Gent meer aandacht voor een goede preventieve screening en de onderschatte rol die diabetes speelt als oorzaak van chronische nierproblemen.

300.000 Vlamingen hebben nierproblemen: hun nieren werken niet naar behoren, waardoor in het lichaam het bloed onvoldoende gezuiverd wordt en afvalstoffen niet meer afgevoerd worden. Als de helft van de nierfunctie wegvalt, spreekt men van nierfalen of nierinsufficiëntie. Die diagnose wordt in de eerstelijnszorg soms te laat gesteld.

Symptomen van nierinsufficiëntie.

Nierinsufficiëntie is een miskende én levensbedreigende aandoening. De symptomen zijn vaak niet echt uitgesproken of voelbaar (vermoeidheid, verminderde eetlust, jeuk, enz.) en laten niet meteen een ernstig gezondheidsprobleem vermoeden.

Ze komen ook maar op als de ziekte al in een vergevorderd stadium zit. De voornaamste risicofactoren van nierinsufficiëntie zijn hoge bloeddruk, leeftijd (50+), familiale geschiedenis, diabetes, overgewicht en roken.

De rol van diabeter bij nierproblemen.

Diabetes, en nog meer de factoren die aanleiding geven tot diabetes zoals overgewicht, zijn bij het grote publiek te weinig gekend als risico voor nierfalen.

Het is in de hele wereld een ziekte die meer en meer mensen aantast. Dit gaat ten dele gepaard met een gewijzigde levensstijl, ongezonde voeding en gebrek aan beweging die op hun beurt aanleiding geven tot overgewicht en zo tot diabetes.

Al deze elementen zijn nauw verbonden met hoge bloeddruk, ook een oorzaak van nierfalen.

Van nierfalen naar hartinfarct.

Nierfalen op zich, maar ook diabetes en hoge bloeddruk, verhogen het risico op vaatlijden zoals hartinfarct of beroerte.

Een efficiënte en snelle opsporing is in het belang van de patiënt, maar ook van de gemeenschap gezien de blijvende stijging van de kosten voor de gezondheidszorg. Ernstig nierfalen kan namelijk enkel behandeld worden met kunstnier of transplantatie, twee erg dure behandelingsmethodes.
http://www.uzgent.be
image

Terug naar overzicht

Activiteiten

Terug naar overzicht