behandelingen

Elke fase van de nierziekte kan een eigen behandeling vereisen.

In de fase voor de dialyse proberen we de nierfunctie zo lang mogelijk zo optimaal mogelijk te houden.
Eens dialyse noodzakelijk is, komen andere zaken op de voorgrond.
Ook het traject voor, tijdens en na de transplantatie kent zijn eigen kenmerken en onderzoeken.

Daarnaast is het mogelijk dat u voor een tijdje gehospitaliseerd wordt.