archief

Recepten infosessie EEN GEZONDE LEVENSSTIJL VOOR EEN GEZONDE NIER
donderdag 2 april 2009 - Auditorium P8
Recepten van de hapjes die aangeboden werden na afloop van de infosessie (Worddocument) Receptie_hapjes_nefro[1].doc


Wereld Nieren Dag 2012: Transplantatie
flyer flyer_rectoverso.pdf


Preventieve onderzoeken naar nierlijden in Nederland: een succesvolle aanpak
De campagne ‘STOP beginnende nierziekte’ van de Nierstichting is zeer succesvol verlopen en de doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. Dit concludeert de Nierstichting op basis van de evaluatie van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 

Opsporingsresultaten
Binnen een jaar hebben ruim 1,2 miljoen Nederlanders de Niercheck aangevraagd en hebben huisartsen zo’n 3.400 mensen met teveel eiwit in de urine opgespoord. Deze mensen hebben een risico op versnelde nierfunctieachteruitgang en daarmee op het ontwikkelen van chronische nierinsufficiëntie. Via vroege opsporing - indien nodig gevolgd door leefstijladvies en behandeling - is het optreden daarvan af te remmen of te voorkomen. Daarnaast zijn naar schatting 2.000 nieuwe gevallen van hypertensie of diabetes vastgesteld, belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van nierschade en chronische nierinsufficiëntie.

Gemiddeld bezochten 9 mensen per praktijk naar aanleiding van de campagne hun huisarts. Een kleine 4% van deze mensen werd door de huisarts doorverwezen naar een medisch specialist. Bij personen met een sterk positieve Niercheck herhaalde de huisarts in 70% van de gevallen de test en/of vroeg een urineonderzoek aan. De Nierstichting concludeert dat met de Niercheck een belangrijke voorselectie gemaakt kan worden om mensen met verborgen nierschade actief op te sporen