Nieuws pagina

Gezonde geest in een gezond lichaam…

Regelmatig bewegen verbetert de spierfunctie, verlaagt de bloeddruk en verhooggt uw levenskwaliteit...de lente is het ideale manier om goede voornemens in de praktijk om te zetten

Veel mensen met nierlijden bewegen te weinig, vaak met het excuus dat ze niet goed weten wat ze wel en niet mogen doen qua sport of inspanning.
Wij beschrijven hier 7 tips om u te helpen om een actiever leven te gaan leiden.

Wat soort inspanning of sport mag ik doen?
Best kiest u voor een activiteit met een lage inspanningsgraad, maar die langdurig kan volgehouden worden. Voorneelden zijn wandelen, fietsen, zwemmen, dansen..Op deze manier traint u uw hart en spieren, zonder ze te overbelasten. Het regelmatige gebruik van (kleine) gewichtjes om de arm en handspieren te trainen kan ook.
U kan bvb lid worden van een wandelclub, of een fietsvereniging. Vaak hebben deze clubs activiteiten op verschillende niveaus, zodat u zeker iets vindt dat bij u past!

Hoe vaak en hoe lang moet ik oefenen?
Best is het dat u minstens drie maal per week oefent, best op niet aansluitende dagen, vb maandag, woensdag, zaterdag. Elke sessie moet minstens een half uur duren om effectief te zijn. UIteraard kan u in het begin, wanneer het te lastig is, korter oefenen, en geleidelijk de tijdsduur opdrijven. Het is belangrijker dat u het wat langer volhoudt dan dat u zware inspanning levert: tijdens het oefenen moet u steeds in staat zijn een volzin uit te spreken zonder te moeten ademhalen. Begin liever aan een wat rustiger tempo dat u kan volhouden dan met zware inspanningen, die u niet kan volhouden.

Mag ik zware inspanningen leveren?
Het antwoord hier is genuanceerd: het is in principe niet de bedoeling dat u aan competitiesport doet: bewegen volstaat. Wanneer u echter competitief ingesteld bent, kan u wel zwaardere inspanningen doen, liefst onderbegeleiding van een ervaren bewegingsdeskundige, vb een kinesitherapeut of sportarts.
Best kan u vooraf ook een inspanningsproef doen bij de hartspecialist vooraleer u zwaardere inspanningen gaat leveren.
Zoals al eerder vermeld, is het bij “recreatief sporten” beter om aan lager inspanningsniveau te werken dat u langer kan volhouden: op deze manier worden uw hart en bloedvaten het best getraind, zonder u te overbelasten

Hoe kan ik weten of ik te hard train?
Enkele vuistregels kunnen u helpen:
- om uw hart en bloedvaten te oefenen, mag u nooit te hard trainen: op elk ogenblik moet u in staat zijn een zin zonder haperen uit te spreken tijdens uw oefening
- één uur na de oefensessie moet u volledig gerecupereerd zijn. Indien dat niet zo is, moet u het volgende sessie wat rustiger aan doen
- een beetje spierpijn en stramheid de dag na de oefensessie is niet per se slecht (no pain no gain), maar het mag u niet verhinderen de volgende sessie aan te vatten de volgende dagen.

Wat is het meest ideale moment om te oefenen?

Probeer een vast oefenschema aan te houden. Een goede planning zal u helpen u te houden aan uw trainingsschema.
Oefen niet kort na een (zware) maaltijd.
Oefen niet op de warmste momenten van de dag, verkies eerder de avond of ochtenduren
Oefen liever niet direct voor het slapengaan, gezien dit uw inslaapproces kan verstoren.

Waar moet ik op letten tijdens het sporten?
er zijn enkele symptomen waar u toch moet op letten tijdens het sporten:
overdreven moeheid, pijn op de borst, onregelmatige pols, maagkrampen, ijlhoofdigheid
Wanneer u deze symptomen voelt, kan u beter het tempo van de inspanning wat afbouwen tot de symptomen overgaan. Als u buitenshuis oefent, neemt u best uw GSM mee, zodat u steeds iemand kan bereiken in geval van nood.

zijn er situaties waarin ik beter geen oefensessie plan?
Ja. U kan beter uw oefensessie uitstellen als u koorts hebt, u teveel gegeten hebt, wanneer het warm of vochtig is, of juist heel koud. Wanneer u last hebt in gewrichten of spieren kan u ook beter de sessie even uitstellen en de situatie met uw arts bespreken.
Als u al aan dialyse bent, oefent u best ook niet direct na een dialysesessie. 

Terug naar overzicht.