Nieuws pagina

Maatregelen voor nierpatiënten naar aanleiding van uitbraak van COVID-19

Zoals u al zult gemerkt hebben in de media is ons land en Europa in de ban van het Covid 19 Corona virus.

We kunnen ons voorstellen dat u als getransplanteerde of patiënt met nierlijden daar de nodige vragen rond hebt. Er is een overaanbod aan berichtgeving, de ene al juister dan de andere.
Daarom willen we u extra informeren over de problematiek van Covid19 Corona vanuit het standpunt van de dienst nefrologie UZGent.

PREVENTIE: voorkomen en vertragen van besmetting

Het is belangrijk dat we de verspreiding van het Coronavirus kunnen vertragen; het is zeer realistisch te veronderstellen dat een groot deel van de Belgen ooit eens zal besmet geraken. Dat is op zich niet zo erg, op voorwaarde dat we de besmettingsgolf kunnen vertragen, zodat niet iedereen op hetzelfde moment ziek wordt, en dat we kunnen vermijden dat kwetsbare mensen besmet geraken.

Daarom stellen we, in overeenkomst met de nationaal afgekondigde maatregelen volgende maatregelen voor:

- Geef geen handen aan elkaar, was de handen of ontsmet ze vóór en na elke maaltijd, na niezen of hoesten en na elk toiletbezoek. Liever teveel dan te weinig!!!!!
- Als je niest of hoest best in de binnenkant van de elleboog of een papieren zakdoekje. Gooi dit zakdoekje na niezen of hoesten weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was nadien zeer zorgvuldig de handen.
- Blijf thuis zo mogelijk en beperk sociale contacten zo veel mogelijk.
- Vermijd drukke openbare plaatsen. Probeer winkelbezoek te vermijden en vraag aan familie of partner om dit te doen. Let wel: voor hen geldt dat ze bij terugkeer naar uw woning de handen grondig moeten wassen of ontsmetten. Beperk openbaar vervoer tot het strikt noodzakelijke. Vermijd cash betalingen.
- Vermijd contact met zieke personen inclusief zieke huisgenoten. Verzeker dat dergelijke personen altijd een mondmasker dragen.
Was en desinfecteer regelmatig de handen. Was regelmatig tafeloppervlakken en deurklinken. Hiervoor zijn speciale sprays beschikbaar bij de drogist of apotheker.
- Als u voor uw werk direct contact met andere mensen moet hebben, kan u best met uw werkgever bespreken om tijdelijk een andere functie of werk te krijgen. Zo gewenst kan u bij de arts-nefroloog een attest krijgen om die vraag te ondersteunen. Zo nodig kunnen we een attest schrijven dat het om medische redenen aangewezen is dat u moet thuis blijven.
- Het dragen van een neus/mondmasker is bij Corona enkel aangewezen om te voorkomen dat u andere mensen besmet. Het draagt NIET bij tot uw eigen bescherming, gezien het virus vooral via droplets verspreid wordt. Als u uzelf wil beschermen is het dus in de eerste plaats aangewezen zeer regelmatig de handen te wassen, en uw omgeving te vragen een masker te dragen als ze moeten hoesten.
- Gezien de Corona epidemie zijn niet dringende routine consultaties uitgesteld. Indien u een afspraak hebt tussen nu en 3 april en onzeker bent of het aangewezen is om deze te laten doorgaan, kan u contact opnemen met het secretariaat (09/332.45.09) tijdens de kantooruren.  Dit is belangrijk omdat we zo vermijden dat mensen in overvolle wachtzalen te lang hun beurt moeten afwachten.

Wanneer u VERDACHTE SYMPTOMEN heeft (hoesten en/of koorts in het bijzonder, kortademigheid, algemene vermoeidheid, grieperig gevoel, keelpijn) stellen we volgende aanpak voor:
- U komt NIET op eigen initiatief naar de wachtzaal bij de huisarts of naar de polikliniek Nierziekten. U kan WEL de huisarts of de dienst Nefrologie in het UZ Gent contacteren om de situatie te bespreken. Het risico dat u zelf besmet raakt in de wachtzaal of andere mensen besmet is immers reëel.
- U moet weten dat vaststellen (testen) of u al of niet besmet bent met Corona momenteel NIET meer NUTTIG is in de meeste omstandigheden: we gaan er van uit als u de typische symptomen heeft dat het Corona is. De neus/keelwissers gebeuren dus niet meer standaard.
- Daarom is het beter dat de toestand op afstand wordt ingeschat via de telefoon door de huisarts of de nefroloog.
- Als de arts vaststelt dat u meest waarschijnlijk inderdaad Corona besmet bent, blijft u best thuis en zal u koortswerende middelen worden voorgeschreven.
- Als de arts op basis van het gesprek oordeelt dat u mogelijks een andere aandoening heeft (bijvoorbeeld blaas ontsteking of longontsteking) als oorzaak van de koorts zal u ofwel antibiotica worden voorgeschreven, of zal met u besproken worden waar u zich kan aanmelden voor verder onderzoek. 
- Als de huisarts of nefroloog de klachten dusdanig verontrustend vindt dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is, zal de spoedopname worden verwittigd. U wordt bij uw aankomst aldaar in isolatie geplaatst en na afname van de nodige isolatiestalen opgenomen op een isolatie-afdeling. Uiteraard kan op basis van uw klachten ook beslist worden u te hospitaliseren voor een andere infectieuze oorzaak (bijvoorbeeld bij urinaire klachten en koorts).

Bij vragen kan u de dienst nefrologie contacteren
- Ofwel via nummer 09/332.45.77 (tussen 8.30 en 20.00 u)
- Ofwel via de wachtdienst nefrologie (enkel voor dringende gevallen tussen 20.00 en 8.30u) via 09/332.21.11 (telefooncentrale UZGent).

We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest, en rekenen op uw medewerking en begrip. 

Terug naar overzicht.