Nieuws pagina


samenwerking huisarts-patiënt-nierspecialist essentieel bij chronisch nierlijden

VRAAG UW HUISARTS OF U OOK VOOR EEN DERGELIJK ZORGTRAJECT IN AANMERKING KOMT!

Chronische nierinsufficiëntie is een sluipende ziekte, die heel lang zonder symptomen kan verlopen. Een tijdig opsporen is belangrijk, omdat heel wat effectieve preventieve maatregelen kunnen genomen worden in het beginstadium van de ziekte. Dit “opsporen” (ook wel screening genaamd) is een opdracht bij uitstek voor de huisarts, die door een eenvoudig bloed- en urine onderzoek de ziekte op het spoor kan komen. Eens de diagnose “chronische nierziekte” gesteld is, moet gezocht worden naar onderliggende oorzaken, en moet een behandelingsschema worden opgesteld. Dit is een zaak voor de specialist (de nefroloog) en zijn team, gezien het hier meestal om complexe en soms zeldzame ziektebeelden gaat. Verder is het belangrijk dat de patiënt wordt geïnformeerd over zijn ziekte en zijn behandeling. Dergelijke informatiesessies worden georganiseerd in “multidisciplinaire” teams. In zo een team werken verschillende mensen (nefroloog, verpleegkundige, diëtiste, sociaal werker, psycholoog...) samen om het meest ideale beleid voor elke patiënt op punt te stellen. Er wordt door dit team een “behandelplan” vooropgesteld, waarmee uw huisarts samen met u dan weer aan de slag kan. Enkele malen per jaar zal uw toestand dan worden geherevalueerd door de nefroloog en het multidisciplinaire team.
Naast een betere verzorging (en dus een langere bescherming van uw nieren) krijgt u ook een financiële bonus: u krijgt namelijk een verhoogde terugbetaling voor uw bezoeken bij de huisarts en bij de specialist, en tweemaal per jaar voor een afspraak met de diëtiste. 

Terug naar overzicht.