Uit de krant

Hoe nierlijden te voorkomen?

Bekijk het videofragment: JVM_voorkomen.mp4

Omdat nierlijden kan leiden tot aantasting van andere organen zoals o.a. het hart en de bloedvaten, is het van groot belang om nierschade te proberen voorkomen en, in geval van gekend nierlijden, de evolutie hiervan af te remmen.

In onze Westerse wereld wordt nierlijden vooral veroorzaakt door hypertensie (=hoge bloeddruk) of diabetes (=suikerziekte), vooral als deze niet goed onder controle zijn met de ingestelde behandeling.

Dit betekent dat nierlijden kan vermeden worden of tenminste dat de evolutie hiervan kan afgeremd worden. Dit kan door ervoor te zorgen dat in geval van hoge bloeddruk en/of diabetes de bloeddrukken en de suikerwaarden goed gecontroleerd zijn.

Een goede samenwerking tussen de huisarts en de verschillende specialisten
(vb nierspecialist en/of diabetesspecialist) is erg belangrijk om een goede oppuntstelling van de behandeling te bekomen. Mogelijks komt u in aanmerking voor inclusie in een zorgtraject waardoor de samenwerking tussen de verschillende artsen en u zelf in een optimaal klimaat kan verlopen. Het is dus van groot belang dat u bij uw behandelend arts navraagt of u in aanmerking komt voor een zorgtraject.

Indien dit zo is voor een zorgtraject voor patiënten met chronisch nierlijden, dan krijgt u ook een nierpas, waarmee andere medische hulpverleners onmiddellijk weten dat er sprake is van een nierprobleem en extra aandacht besteden aan het vermijden van acute schade thv de nier. Deze nierpas bewaart u best bij uw identiteitskaart zodat ze makkelijk terug te vinden is.

Verder is een gezonde levensstijl van heel groot belang. Hieronder verstaan we het vermijden van tabak (niet roken), een zoutarm dieet, vermijden van overgewicht door voldoende lichaamsbeweging, en gezonde voeding. Bespreek met uw arts wat een gezond dieet voor u inhoudt want dit kan variëren van persoon tot persoon.


Ten tweede kan, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, geprobeerd worden om nierlijden te voorkomen of af te remmen met behulp van welbepaalde medicijnen (de zogenaamde ‘ace-inhibitoren’ of ‘sartanen’), die naast een bloeddrukverlagend effect ook de druk in de nier zelf doen afnemen. Vooral mensen met teveel eiwit in de urine, hartproblemen en/of suikerziekte en dit vooral in combinatie met hoge bloeddruk, zullen hiervoor in aanmerking komen.


Ten derde is het van belang om deshydratatie (‘uitdroging’) te voorkomen. In geval van diarree of uitgesproken vochtverlies (vb bij aanhoudend erg warm weer) is het van groot belang, naast voldoende vochtinname, om bepaalde medicijnen zoals bvb sartanen/ace inhibitoren, vochtafdrijvers en metformine (een medicijn vaak gebruikt bij suikerziekte) tijdelijk stop te zetten, zeker als er al onderliggend een nierprobleem is.


Ten vierde wordt het gebruik van sommige pijnstillers zoals aspirine preparaten en ander ontstekingsremmers best vermeden. Bespreek dus telkens met uw arts en/of apotheker of een bepaalde pijnstiller in uw geval niet schadelijk kan zijn voor uw nierfunctie en raadpleeg bij twijfel een nierspecialist.


Ten vijfde dient het gebruik van contraststoffen (vb bij het uitvoeren van een scanner) indien mogelijk vermeden te worden, zeker als er al nierproblemen zijn. Indien de toediening van contraststoffen toch noodzakelijk is dan contacteert u best uw nierspecialist om te zien of bepaalde maatregelen dienen genomen te worden zodat het onderzoek onder de beste omstandigheden kan gebeuren. 

Terug naar onthaal.