Uit de krant

Wie loopt risico op nierlijden?

Bekijk het videofragment: FV_risico nierlijden.mp4

 • - Personen met suikerziekte (diabetes)

 • - Mensen die behandeld worden voor hoge bloeddruk (hypertensie)

 • - Bij voorgeschiedenis van hart- en/of vaatziekte :
  ° Hartpatiënten vb. na doorgemaakt hartinfarct of bij gekende hartzwakte (hartfalen)
  ° Patiënten met slagaderverkalking in de benen
  ° Patiënten met een verwijding (aneurysma) van de grote lichaamsslagader (aorta)
  ° Patiënten die een beroerte of hersenthrombose hebben doorgemaakt

 • - Wanneer er in de familie personen zijn met een ernstig nierfalen of wanneer familiale nierziekten voorkomen (vb. polycystische nierziekte)

 • - Chronische behandeling met bepaalde geneesmiddelen zoals onstekingsremmers (NSAID), lithium

 • - Aandoeningen waarbij er afwijkingen aanwezig zijn van de structuur van de nier (vb. niercysten), problemen met het urine afvoersysteem zoals vb. reflux of bij sterk vergrote prostaat , of bij mensen die bij herhaling behandeld zijn voor nierstenen

 • - Mensen met een systeemziekte (reumaziekte) met mogelijke aantasting van de nieren zoals vb. lupus of vasculitis

 • - Mensen die ooit een acuut nierfalen hebben doorgemaakt , ook al zijn ze daar van hersteld.

 • - Het risico op chronisch verminderde nierfunctie is ook hoger bij personen die roken en personen met overgewicht

 • - Hoewel leeftijd op zichzelf niet als een risicofactor wordt beschouwd, komen heel wat van bovenvermelde problemen meer voor naarmate men ouder wordt waardoor verminderde nierfunctie ook vaker wordt vastgesteld met toenemende leeftijd

Terug naar onthaal.