Pre-dialyse.

De poliklinische consultatie van de dienst nefrologie bevindt zich op het gelijkvloers van K12 en is alle werkdagen open tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Alle patiënten met nierproblemen kunnen hier terecht voor onderzoek en advies. In principe maakt u best een afspraak, zodat u vlot kan geholpen worden door de arts van uw keuze. In principe wordt u aan één persoonlijke arts van uw voorkeur toegewezen.
Alle gevallen worden echter besproken op de stafvergadering nefrologie, zodat alle patiënten optimaal kunnen genieten van de beschikbare kennis en ervaring in onze dienst. Dit heeft bovendien ook het voordeel dat andere artsen kunnen inspringen bij eventuele acute problemen indien uw persoonlijke arts niet beschikbaar zou zijn vb in de weekends of tijdens vakanties.

Op de polikliniek nefrologie bevindt zich ook het zenuwcentrum van ons “Begeleidingscentrum voor patiënten met chronisch nierlijden”, (Chronic Kidney Disease clinic, CKD clinic) waar u terecht kunt met al uw vragen rond medische, sociale, praktische, financiële en psychologische aspecten van nierlijden. Onze medewerkers werken in een multidisciplinair team (nierspecialist, verpleegkundigen, sociaal werker, psycholoog, diëtist(e), etc..) samen om de dienstverlening naar de patiënt te optimaliseren, en te personalizeren.

Omdat patiënten met diabetes heel vaak ook nierproblemen hebben (en omgekeerd), startte het Universitair Ziekenhuis Gent begin dit jaar met een gecombineerde polikliniek. Een diabetoloog en een nefroloog zien en bespreken de patiënt samen en formuleren één allesomvattend behandel- en opvolgadvies voor de huisarts. De eerste patiënten reageren positief: ze gaan op consultatie bij twee specialisten na elkaar, op dezelfde locatie en zonder wachttijd.