Hemodialyse

Van zodra de functie van de nieren onvoldoende is, kan een behandeling met hemodialyse of kunstnier worden voorgesteld. De kunstnier verwijdert de afvalstoffen en het teveel aan water uit het lichaam; deze worden in normale omstandigheden door de nieren uitgescheiden in de urine. Om het verwijderingsproces door de kunstnier optimaal te laten verlopen, neemt de hemodialyse nogal wat tijd in beslag: de behandeling wordt drie maal per week toegepast gedurende meerdere uren. De behandeling gebeurt ofwel op maandag, woensdag en vrijdag ofwel op dinsdag, donderdag en zaterdag, naargelang de voorkeur van de patiënt, en vindt hetzij in de voormiddag, hetzij in de namiddag plaats. In ons centrum is het ook mogelijk om ’s nachts te dialyseren.

Het eigenlijke zuiveren van het bloed gebeurt buiten het lichaam, in de “kunstnier”. Het bloed wordt via steriele leidingen naar de kunstnier gepompt. Om dit mogelijk te maken is een goede bloedtoevoer nodig. Dit wordt bereikt door het aanleggen van een zogenaamde “fistel”. Dit is een verbinding tussen een slagader en een ader.

image

Dankzij deze verbinding ontstaat een groot, krachtig bloedvat, dat voldoende bloed geeft voor de dialyseprocedure. De kunstnier bestaat uit een dun membraan met microscopisch kleine gaatjes. Aan de ene kant van het membraan stroomt bloed en aan de ander kant stroomt dialysevloeistof. De afvalstoffen verplaatsen zich uit het bloed doorheen de gaatjes in het membraan naar de dialysevloeistof, waarna het gezuiverde bloed opnieuw naar de patiënt wordt geleid. De volledige dialyseprocedure wordt uitgevoerd door hiervoor speciaal opgeleide verpleegkundigen en de medische opvolging gebeurt door een arts met speciale bekwaamheid in nierziekten en kunstnierbehandeling.

Indien U bijkomende informatie wenst, aarzel niet om ons te contacteren, 09/332 4579 (Prof Dr Dhondt) of 09/3324578 (Stefaan Claus, hoofdverpleegkundige).