Financiële aspecten van nierziekte

Als u nierziek wordt, dan kan het zijn dat er een aantal vragen van financiële aard in u opkomen.

Een aantal voorbeelden:

- zal mijn behandeling volledig terugbetaald worden door het ziekenfonds, of moet ik zelf een deel betalen?

- ik zou graag met mijn eigen wagen naar het dialyse centrum komen.  Voorziet het ziekenfonds in een terugbetaling van mijn onkosten?

- ik kan mijn werk niet langer blijven doen en zal terugvallen op de uitkering van het ziekenfonds.  Hoeveel zal dit ongeveer zijn? 

- als ik langere tijd arbeidsongeschikt ben en op invaliditeit kom, heb ik dan recht op een aantal sociale voordelen?

- een patiente vertelt mij dat zij kan genieten van een sociaal tarief voor haar telefoonkosten.  Zou ik daar ook recht op hebben?

- ik betaal al vele jaren mijn bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering.  Nu ben ik zelf ziek.  Heb ik recht op een tegemoetkoming?

- sinds een paar maanden sta ik op de wachtlijst voor niertransplantatie.  Zijn er veel kosten verbonden aan deze ingreep?

- in het nieuws was een tijdje geleden sprake van de maximumfactuur.  Wat voor iets is dat eigenlijk?

U kan met al uw vragen rond de financiële aspecten die verbonden zijn aan uw ziek-zijn en aan uw behandeling contact opnemen met de sociale dienst patiëntenbegeleiding.