Leven met een zieke nier: vrije tijd

Nierziek zijn hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat u al uw hobby’s aan de kant moet schuiven. Het is evenwel belangrijk dat u goed aftast wat uw persoonlijke mogelijkheden zijn, en dit ook met uw arts te bespreken. Het is aangetoond dat lichaamsbeweging een positieve impact heeft op het welbevinden van dialysepatiënten.

Uw hobby’s betekenen natuurlijk nog veel meer. Het is eveneens een manier om uw sociale contacten te onderhouden, en uw leefwereld uit te breiden.

Door de beperkingen van uw ziekte en behandeling (vermoeidheid, vochtbeperking, mobiliteitsproblemen,…) kan u gemakkelijk geneigd zijn om sociale contacten af te bouwen. Dit zou op termijn kunnen leiden tot isolement. Sociaal isolement is vaak een aanleiding tot depressieve gevoelens. Daarom, als u ziet dat uw contacten verminderen, luidt dan tijdig de alarmbel en breng uzelf en uw omgeving in beweging. Samen met u kunnen we zoeken naar mogelijkheden om uw vrije tijd door te brengen op een aangepaste manier.