Leven met een zieke nier: lichaamsbeleving

De maatschappij legt de lat vaak hoog wat betreft uiterlijk en prestaties. Hoe we ons vertonen aan anderen is voor veel mensen van grote invloed op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Door de ziekte, maar evenzeer door het plaatsen van een fistel, catheter, operaties,… wordt het lichaam, en dus het zelfbeeld, serieus aangetast. Het is mogelijk dat u als patiënt bepaalde ingrepen als “verminkend” ervaart, terwijl uw behandelende arts daar anders over denkt. Uw beleving hiervan wordt bepaald door diverse factoren.

Een concreet voorbeeld rond een fistel kan een aantal zaken duidelijk maken. Misschien ziet de patiënt de fistel in zijn arm als een verminking, terwijl de nefroloog juist heel tevreden is over het feit dat hij zo mooi gelukt is en perfect werkt. Hoewel beide uitspraken juist zijn, is het belangrijk dat u kunt spreken vanuit uw persoonlijk aanvoelen.

Hoe gaat u om met uw pd-catheter op een warme zomerdag, aan zee? Vertellen littekens uw levensverhaal en geven ze uitdrukking aan uw kracht, of zijn ze een bron van ergernis?

Spreek hierover met uw arts. Ook bij uw gesprek met de psycholoog kan u deze zaken bespreken.